Caută
Close this search box.
MENIU

GDPR

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dv. doriți să le faceți în cadrul sistemului RomGerMed și/sau a societăților din Grupul RomGerMed sau pentru  derularea/ încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dv. a înteles să îl deruleze cu subscrisă. Prin solicitarea dv. de a efectua investigații în cadrul RomGerMed și/sau a societăților din Grupul RomGerMed va exprimați acordul că datele dv să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

 

Va rugăm că înainte de efectuarea investigațiilor să va informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform stadardelor dorite de către dv., eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

 

Înafara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respectă o obligație legală la care suntem supuși, ce de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competențe în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc . Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. RomGerMed și societățile din grup nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății istoricul medical nu poate fi șters.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de RomGerMed se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dv. au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să va anunțăm direct, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intgermediul site-ul companiei.

 

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către RomGerMed și/sau firmele din grup sau cele partenere. În cazul în care se întâmplă că un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colecatate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

 

Încercăm să ne limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate. În cazul în care aplicăți pentru o poziție aflată în recrutare iar cv-ul dv nu se încadrează profilului/poziției  aflate în recrutare, acesta va fi distrus fără a fi păstrat în baza de date pentru o eventuală nouă poziție. În situația în care doriți să va fie păstrat cv-ul și să fiți contactați pentru o altă viitoare poziție , va rugăm să specificați în mod clar și explicit acest lucru.

 

Datele dvs. personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru respectiv în cadrul rețelei de parteneri RomGerMed și în cadrul firmelor din Grupul RomGerMed. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dv. acestea pot fi accesate de către diverse departamente : contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României.

 

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

 

Dacă în viitor va vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, vom publică pe site-ul companiei informatiil enecesare.

 

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul României, nu transferăm datele dvs. personale în țari din afară UE și SEE, ori către o organizație internaționala.

 

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

 

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizăm sesiuni interne de discuții în legătură cu Protecția datelor cu caracter personal.

 

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

 

Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale. La cererea dumneavoastră vom confirmă dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care va privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important și va comunicăm pe acesta cale că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În situația în care sunteți în imposibilitatea de a va prezența personal la unul din centrele RomGerMed pentru a formulă o solicitare în acest sens, va rugăm că persoană desemnată de dv. să aibă o procura valabilă în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în calcul de către companie. 

 

În cazul în care va confirmăm faptul că va procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, dacă solicități un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

 

Aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Dacă veți exercită acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), această prelucrare va continuă. Dacă exercitați acest drept înainte accesarea serviciilor medicale în cadrul sistemului propriu, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, deoarece fără a va identifica în mod real  nu puteți accesa serviciile din cadrul sistemului RomGerMed.  În acest caz, veți fi anunțat de către angajații/colaboratorii RomGerMed că datele dvs. nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile medicale în cadrul RomGerMed. Nicio rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabilă.

 

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifică datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicități recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastră vom șterge

fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail office@clinicaromgermed.ro

 

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care va vom comunica eventuală întârziere.

 

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, nouă versiune va fi publicată la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

 

Această notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

 

1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la această, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare: a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării; d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă; e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transferă date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie. (2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă: a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; b) existenţa dreptului de a solicită operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoană vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii; f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţîn în cazurile respective, informaţii pertinente privind logică utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoană vizată. (3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). (4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoană vizată deţine deja informaţiile respective.

 

Va mulțumim pentru înțelegere și va siguram pe acesta cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale menționate în prezența.