Caută
Close this search box.
MENIU
Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara

Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara

Grupa de vârstăNumăr de puncte/ persoană/anValoare minim garantată a
punctului per capita în vigoare (lei)
Valoare decontată medic
specialist/ persoană/an (lei)
Valoare decontată medic primar/
persoană/an (lei)
Valoare decontată medic /
persoană/an (lei)
c0c1c2c3=c1*c2c4=c3+c3*20%c5=c3-c3*10%
0 - 3 ani11,20
4 - 59 ani7,20
60 ani şi peste11,20
Denumire serviciu medicalFrecvenţă/PlafonNr. Puncte pentru serviciile decontate prin plata pe serviciuValoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialistTarif decontat pe serviciu pentru medic primarTarif decontat pe serviciu pentru medic
c1c2c3c4c5=c3*c4c6=c5+c5*20%c7=c5-c5x10%
A. Pachet minimal
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 5,5 puncte/consultaţie
2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie5,5 puncte/consultaţie
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;1 consultaţie pentru fiecare lună5,5 puncte/consultaţie
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;2 consultaţii pentru fiecare lună5,5 puncte/consultaţie
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;1 consultaţie5,5 puncte/consultaţie
4. Servicii de planificare familială2 consultaţii/an calendaristic/persoană 5,5 puncte/consultaţie
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului
6. Servicii de prevenţie
Consultaţia preventivă1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici 5,5 puncte/consultaţie
B. Pachet de bază
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate - la domiciliul copilului1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
b) - la 1 lună - la domiciliul copilului1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate 5,5 puncte/consultaţie
d) - de la 4 la 18 ani1 consultaţie/an/ asigurat 5,5 puncte/consultaţie
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;1 consultaţie5,5 puncte/consultaţie
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;2 consultaţii pentru fiecare lună5,5 puncte/consultaţie
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
3. Evaluarea riscului individual la adultul asimptomatic
a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc înalt1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
c) asiguraţi cu vârsta >40 ani1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
4. Servicii medicale curative
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronicemaximum 2 consultaţii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultaţie
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice1 consultaţie/asigurat/ lună 5,5 puncte/consultaţie
c) Management de caz:
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou
c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 23 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 Luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmareaSuplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2) şi c.1.3)
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 6 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile; O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.
5. Servicii la domiciliu:
a) Urgenţă1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă 15 puncte/consultaţie
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie
c) Boli cronice4 consultaţii/an/asigurat 15 puncte/consultaţie
d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou
d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 23 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 16 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz;
- Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile;
- O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces1 examinare la domiciliu15 puncte/examinare pentru constatarea decesului
6. Administrare schema tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC conform schemei stabilite de către medicul pneumolog40 de puncte/ lună /asigurat cu condiția realizării schemei complete de tratament
7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar15 puncte/caz/în luna în care medicul de familie a primit confirmarea
8. Serviciile medicale adiţionale Tarif (lei)Tarif (lei)Tarif (lei)
a) ecografie generală - abdomen şi pelvisMaximum 3 investigaţii pe oră/medic606060